Δελτίο τύπου ΑΕΛ 1964 για δημοσίευση ισολογισμού ΠΑΕ ΑΕΛ 2010-2011


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 (αντίγραφα)
H ανακοίνωση της Ερασ. ΑΕΛ αναλυτικά:
Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012, μία (!) μόλις ημέρα πριν την Γενική Συνέλευση Σεπτεμβρίου του σωματείου Αθλητική Ένωση Λάρισας ΑΕΛ 1964, στου οποίου την δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη είχε περιληφθεί το ζήτημα της θεσμικής ενημέρωσης του σωματείου για την οικονομική και γενικότερη κατάσταση της ΠΑΕ ΑΕΛ, η ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 προέβη σε καθυστερημένη δημοσίευση του ισολογισμού της για την χρήση 01.07.2010 – 30.06.2011. Ως ΑΕΛ 1964 θεωρούμε τη δημοσίευση του ισολογισμού ως μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση της ενημέρωσης και της διαφάνειας ως προς τον τρόπο λειτουργίας της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964.
Η ανάλυση του ισολογισμού είναι θέμα των ειδικών, δεν μπορεί όμως κάποιος να μην παρατηρήσει κάποια σημεία της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή που έχουν να κάνουν:
1. Με την προκαταβολή εκ μέρους της ΠΑΕ ποσού ύψους 7.000.000 (!) ευρώ για την αγορά μέσω προσυμφώνου μετοχών της εταιρίας «Γήπεδο Λάρισας ΑΕ».
2. Με ποσό 2.430.500 (!) ευρώ που υπάγεται στη διάταξη 23α Ν. 2190/1920 (αφορά απαγορευμένες συμβάσεις δανείου μεταξύ ΑΕ και μελών του ΔΣ ή συνδεομένων με αυτά πρόσωπα).
3. Με επίδικες απαιτήσεις της ΠΑΕ κατά ποδοσφαιριστών και άλλων ομάδων ύψους 3.300.000 ευρώ (!) που αυξάνουν αντίστοιχα το ενεργητικό.
4. Με τις τελεσίδικες αποφάσεις υπέρ ποδοσφαιριστών κατά της ΠΑΕ ΑΕΛ ύψους 930.000 ευρώ (650.000 ευρώ διακανονισμένα και 280.000 ευρώ μη διακανονισμένα).
5. Με τις επίδικες απαιτήσεις ποδοσφαιριστών κατά της ΠΑΕ ΑΕΛ 570.000 ευρώ.
Τονίζεται ότι όλα τα παραπάνω ποσά αναφέρονται στην 30.06.2011, δηλαδή χρόνο προγενέστερο κατά 15 μήνες.
Εκ του Γραφείου Τύπου